top of page
Holding Hands
Image by engin akyurt

ייעוץ בנושא הסתבכות בפלילים

רישום פלילי, הכנה לתסקיר קצינת מבחן למבוגרים, הכנת תוכנית שיקום למכורים, הערכת מסוכנות עברייני מין ואלימות במשפחה. חוו"ד לביהמ"ש בהליך הפלילי. סיוע במציאת  חלופות מעצר. הכנה לוועדת שליש.

פלילים

ייעוץ בתהליכי גירושין

חוות דעת לביהמ"ש לענייני משפחה בנוגע להסדרי השהות. ייעוץ וטיפול בנושא ניכור הורי.

Engagement Ring
גירושי
Woman on Window Sill

ייעוץ לפני פרידה

ההחלטה על תהליך פרידה, היא החלטה  מורכבת ואינה מתקבלת בקלות ראש בדרך כלל.  לרוב  אנחנו מתהלכים עם תחושות, רגשות ומחשבות  שמובילים אותנו לתהליך פרידה במשך זמן ממושך. לעיתים אנחנו מתקשים להודות בפני עצמנו שיש בנו רצון להיפרד. התהליך הזה מעורר בנו רגשות אמביוולנטיים שמציפים בנו את החלקים הקונפליקטואליים שמוטמעים בתוכנו. קולות של אשמה מחד גיסא, ומאידך רצון לשים את עצמנו במרכז כיום.  בפגישות ייעוץ ספורות, ניתן לעבור תהליך בו מתבוננים על הצרכים השונים, הקשיים, הרגשות שצפים ולהגיע לבהירות ביחס לרצון.  במידה והאדם מגיע מגובש להיפרד,  ניתן לו מידע על האפשרויות השונות להתמודד עם התהליך והקטנה  למינימום של הפגיעה בילדים.

פרידה

פסיכותרפיה פרטנית

טיפול בחרדה, טראומות, דיכאון, משברי חיים, פוביות, כאבים פסיכוסומאטיים.

Thinking Man on Couch
פסיכותרפיה פרטנית
Family Time

טיפול משפחתי

סיוע למשפחות לנהל תקשורת פתוחה וקרובה מחדש, וחידוש קשר. סיוע בעיבוד טראומות משפחתיות.

טיפול משפחתי

טיפול זוגי

סיוע לזוג שנמצאים במשבר או המעוניינים לשפר את התקשורת בינהם. סיוע בעיבוד טראומות בנוכחות בן הזוג ובתמיכתו.

Distanced Couple
טיפול זוגי
Psychologist Session

טיפול דיאדי הורה

ילד, עבודה ייחודית עם דיאדה כשהילד חווה טראומה וסובל מחרדות.

דיאדי
bottom of page