top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תהילה חן

"לשוב לאחדות, לעצמנו" – חשיבה הכרתית

זהו חלק שניתן בחודש אלול שעוסק בחשבון נפש והתבוננות על השנה שעברה, והתכווננות לקראת השנה החדשה. בחודש זה, אנחנו גם מנסים לתקן את עצמנו ולשנות דברים בהתנהלות שלנו שאנחנו מבינים שטעונים שיפור. "זאת נקודת זמן מאוד מרוכזת והתחושה היא שהכל קרוב אלינו, וגם אנחנו קרובים יותר לעצמנו ולסביבתינו. הקשר בין המחשבה, מעשה ודיבור נהיה צפוף, וברגע שהוא נמצא ברצף, זה אומר שאין הלב בסתירה, ויש אחדות בין החלקים. יש הבנה מעמיקה לקיום האישי של כל אחד מאיתנו. וכאשר את כל כולך קרובה לעצמך, ממוקדת, אסופה, קרובה להבנתך, זאת אומרת קרובה לליבך, יכולה להשתמש בכוח ליבך.


הלימוד מסייע לך להיות עצמאית מבחינה רגשית, ולא תלויה רגשית בהורים שלך, ולא בבן הזוג. הוא מאפשר לך עצמאות, את עומדת זקופה, ומשוחררת מצל עצבות, לחץ או חשבונות מכוערים. מסיימת את כל החלק ששייך לעניות הרוח. מפרידה טוב טוב את הילדה הסוערת מהלומדת הבוגרת והמבינה. מפרידה חזק, מה זאת אומרת? להיות בקבלה עצמית.


ברגע שאת מבינה את התהליך הזה, מקבלת את עצמך, ואיך שהיית כילדה, ואת הורייך, איך שהם היו בילדות, ואיך שהם כיום. מקבלת- ומסרבת את הנזק. זוכרת את המחיצה. זוכרת להעמיד בחזרה את המחיצה בפני מרכיבים מיותרים. וכשיש לך מבנה פנימי ובו כל החלקים, קשב, לב, מחשבה, הכרה מזינים אחד את השני ופועלים באחדות, אז את ניצבת בפני המיותר ופורצת אותו בקלות. משתחררת מהאחיזה בנפש הוריה, וזוכרת את הטוב שקיבלה מהם, ושוכחת את המיותר. כי לא ידעו. ידעו רק מה שיכלו לתת. מסתכלת בהעמקה ונשארת בהעמקה. לא שופטת ולא מתענה באשמה, ולא מאשימה. כל מרכיב מיותר שנשאר בנפש, חוזר ומטריד דרך אחיזה, וכשאת מתחזקת, את מתכוננת לשנה החדשה לחיות אותה בטוב. כי תימצא טוב".


אם את מתחברת למה שכתוב, ומרגישה שאת צריכה כלים על מנת להתמודד עם מערכות היחסים שלך עם עצמך, הורייך , בן הזוג וילדייך, נותרו מקומות אחרונים לקבוצת מתחילות- לימודי ימימה זצ"ל, חשיבה הכרתית, ואנחנו מתחילות בס"ד בעוד שבועיים, בגבעתיים. בואי בשמחה

Comments


bottom of page